Video Coaching

Men kan op afspraak voor Video Coaching tijd laten reserveren om op afstand via webcam/Skype persoonlijke begeleiding of consulten te krijgen van Sifu Leonard m.b.t. problemen op spiritueel en medisch/energetisch gebied.

De mogelijkheid voor een gratis communicatiekanaal kan men verkrijgen via:
http://www.skype.com/intl/nl/

Uw tijd voor Video Coaching wordt gereserveerd wanneer de kosten hiervoor uiterlijk een week voor de afgesproken datum op het hieronder genoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging en aanvullende informatie via uw opgegeven e-mail of telefoon.

Het tarief voor Video Coaching bedraagt per halfuur €30,00.
Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur op:

Rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09 o.v.v. "Video Coaching" + afspraakdatum en tijd.

 

 

 

Menu Contact & Coaching

Contact
Video Coaching
A+ Services