Medische Qigong

Helende Qigong
Ons lichaam is een intelligent organisme met zelfregulerende systemen. Als ons immuunsysteem krachtig werkt is ons lichaam in homeostase, wat wil zeggen dat al onze orgaanstelsels optimaal samenwerken. Organismen, zoals het menselijk lichaam, leven bij de gratie van energie. Zoals Einstein zei: een cel zonder energie is een dode cel. Het is een axioma in de fysica dat waar een elektromagnetisch veld is, er ook elektriciteit of energie moet zijn die dat veld veroorzaakt, en vice-versa. Het is dus begrijpelijk dat rondom een levend lichaam, een elektromagnetisch veld detecteerbaar moet zijn. Uit de duizenden jaren ervaring van Qigongmonniken en -meesters weten wij dat dit veld de informatie draagt van het bewustzijn uit de fysieke cellen in het lichaam. Ook Dr. Bruce Lipton (celbioloog en oud-docent aan de medische faculteit van de Universiteit van Wisconsin en onderzoeker aan de Stanford University School of Medicine, is inmiddels een prominent en wereldwijd vermaard vertegenwoordiger van de "nieuwe biologie") getuigt hiervan op Universiteiten in Amerika en lezingen over de hele wereld, door de ontdekkingen in zijn werk met elektronenmicroscopen. Verifieerbare getuigenissen van door Qigonghealers behandelde patiënten met uiteenlopende klachten, tot en met allerlei vormen van kanker, bevestigen de wonderbaarlijke geneeskracht die via deze informatievelden van bewustzijn tot stand zijn gebracht.

De Qigonghealer detecteert in de energievelden rond het lichaam van de patiënt de probleemgebieden die vaak veroorzaakt zijn door emotionele stress en allerlei andere psychische spanningen. De Qigonghealer herstelt deze door zijn ontwikkelde sensitiviteit en Qi-kracht. Hij werkt a.h.w. rechtstreeks op de elektromagnetische velden – Weiqi-velden (bio-energetisch verdedigingsveld) – rond het lichaam. Deze velden t.h.v. energiepoorten of chakra’s werken rechtstreeks op zenuwvlechten die op hun beurt de endocriene klieren, organen en weefsels energetisch beïnvloeden (activeren of afremmen).
Hij kan veel zaken opsporen, de oorzaken effectief aanpakken, mensen afhelpen van de toxische belasting door medicijngebruik, immuunkracht herstellen, preventie tegen ziekte enz. Hij werkt via het al eerder genoemde altijd aanwezige informatieveld rond het lichaam, in de kwantumfysica ook wel het zgn. QED-veld (Quantum Electro Dynamic Field) genoemd.

 

 


Bio-elektriciteit: de helende stroom
Robert Becker, orthopedisch chirurg en wetenschappelijk onderzoeker, heeft een directe elektrische stroom aangetoond in de peri­neurale cellen (de cellen van de zenuwscheden), die het lichaam aanzet tot groei, heling, regeneratie en herstel. Daarom gaat elke verandering in onze gezondheidstoestand altijd gepaard met elektrische veranderingen, zowel op de locatie van de verwonding en het herstel, als in het elektromagnetische veld rondom het lichaam. De intensiteit, polariteit en afgifte van elektriciteit bepalen dus of en zo ja, hoe we genezen. We kunnen nu daarom ook begrijpen waarom China, met de grootste bevolking ter wereld, reeds duizenden jaren succesvol is met haar preventieve en curatieve geneeskunde, die gebaseerd is op holistische inzichten. Al deze inzichten zijn, net zoals bijvoorbeeld in de Acupunctuur, gegrond op het concept en de wetenschap van Qigong, waarbij een evenwichtige stroming van lichaamsenergieën fundamenteel is voor het optimaal functioneren van lichaam en geest: een gezond lichaam en een helder werkende geest.

Geneeskunde volgens de inzichten van Einstein
De meeste orthodoxe benaderingen van geneeskunde, met inbegrip van medicijnen en chirurgie, zijn gebaseerd op de opvatting van Newton dat het menselijk lichaam een complexe machine is. De kijk van Einstein (fysicus) daarentegen is gebaseerd op energetische geneeskunde die het menselijk lichaam ziet als een multidimensionaal organisme dat bestaat uit fysieke/cellulaire systemen in dynamische interactie met complexe regelende energetische velden. Energetische geneeskunde probeert ziekte te genezen door deze velden van subtiele energie te manipuleren, door energie te richten op het lichaam in plaats van het manipuleren van cellen en organen door middel van medicatie of chirurgie. Het beoefenen van Qigong zorgt voor een optimale geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Qigong is een krachtige holistische methode om zowel je lichamelijke als geestelijke gezondheid te vergroten. Het speelt een actieve rol in het voorkomen en het behandelen van ziekten en het verlengen van het leven.

Succesvolle behandelingen
Zelfs vele masseurs, psychologen, spirituele healers, therapeuten en Reikimasters – die door het behandelen van hun patiënten zelf ziek zijn geworden – konden door de energetische behandelingen van Medische Qigong bij de Stichting Qigong Cirkel en de Qigong Circle Academy weer gezond worden.

Prescripties
Dat beoefening van Qigong al duizenden jaren door Chinezen wordt ervaren als heilzaam voor lichaam en geest, kunnen vele mensen die door een medische Qigong-genezer zijn behandeld ook bevestigen. De Qigong-genezer streeft ernaar om de zieke mensen zo snel mogelijk op een niveau te brengen waarbij ze niemand anders nodig hebben om zichzelf gezond te houden. Hij geeft ze tijdens de consulten ook energetische prescripties als huiswerk mee, in de vorm van Qigongoefeningen en energetische ademmeditaties die de pH-factor van het bloed positief beïnvloeden (licht basisch maken), om hun gezondheid te herstellen en deze gezonde staat te handhaven.

Voor vragen of een afspraak kunt u terecht via
Tel. 06-45921293.
U kunt ons natuurlijk ook via e-mail bereiken:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 
A+ Services