Qigong en Wetenschap

QIGONG EN WETENSCHAP
Wat is Qigong (Ch'i Kung)
Dong Gong en Jing Gong
Daoyin
Kwantumfysica over Bewustzijn
Tachyonen en scalaire golven
Progressieve intentie
Het alles doordringende veld van geest

QIGONG EN TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE
Qigongmeester Wong Kiew Kit
Qigong en genezing van ziekten
Een blik op de Chinese medische filosofie
Yin-Yangharmonie en gezondheid
Archetypen en elementaire processen
Therapeutische principes van Qigong
Lichamelijke informatielijnen
Leven, een zinvolle uitwisseling van energie
Blauwdruk van onze groei en het immuunsysteem
Cross-linking en vrije radicalen
Verouderingsprocessen
Ons terugkoppelingssysteem
Ophoping van gifstoffen en neuro-communicatie
Terugdraaien van veroudering
Chi-Kung en de kracht van visualisatie
De ruggengraat en chi-kung
De omgekeerde ademhaling
Druk van het middenrif op buikholte
Middenrif, motor van bloedcirculatie
Kilometerslang systeem van haarvaten

HEALING & ENERGIE
Kwantummechanica

WAT IS ZIEKTE
Waarom worden wij ziek?
Verstoring van het afweersysteem
Gebrekkige energievoorziening

WAT IS QIGONG (CH'I KUNG)
Qi is de 'levensenergie' die door alle levende dingen stroomt. Het is ook de levensenergie die men in de natuur voelt. Gong betekent 'werk' of 'weldaad verkregen door uithoudingsvermogen (doorzettingsvermogen) en oefening'. Qigong betekent dus het werken met de levensenergie, het leren beheersen en verdelen van deze qi-stroom door de vaten en kanalen – energiecentra en meridianen – van ons bio-energetisch lichaam om de gezondheid en harmonie van lichaam en geest te verbeteren.

Qigong is een duizenden jaren oude Chinese kunst van energiebeoefening. Qi (spreek uit: tsjie) is dus de energie die al onze lichaamscellen doordringt en het leven in stand houdt. Qi is ook de levensenergie van de natuur in bomen, planten en dieren. Het is aanwezig in het water van de oceanen, de rivieren, de bomen van het woud, de bergen en de lucht. Kortom, je zou het kunnen omschrijven als de levensenergie van het universum. Gong (spreek uit: goeng, met de beginletter g als in het Franse garçon) betekent oefenen met discipline en volharding.

In het Westen ook wel bekend als Ch'i Kung de schrijfwijze volgens de spelling van Wade-Giles. De officiële spelling is echter de spelling van het Hanyu Pinyin, dit is de officiële Chinese schrijfwijze van het Mandarijnse schrift omgezet naar het Westers alfabet (romanisering van het Chinese schrift), waarvan de fonetische uitspraak als 'tsjie goeng' hierboven is omschreven.

Je hebt Qigong voor gezondheid met vooral daarop gebaseerde gezondheidsoefeningen, Qigong voor de gevechtskunsten, Qigong meer gericht op spirituele groei van Daoïstische en Boeddhistische oorsprong, Qigong voor genezing met externe Qi-beoefening enz. Er zijn vele soorten Qigong, maar voornamelijk komt het hier op neer: uiterlijke en innerlijke Qigong.

Uiterlijke Qigongbeoefening herken je meer aan de bewegingen die gepaard gaan met ademhalingsoefeningen, terwijl bij de innerlijke Qigongbeoefening de lichaamsbeweging vaak achterwege blijft. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld bij Iron Shirt en Golden Bell Cover Qigong wordt ook gebruik gemaakt van innerlijke Qi-circulatie in combinatie met (gevechts)bewegingsoefeningen.

Onder Qigong zou je ook kunnen verstaan 'Ademhalingstraining'. Het is het fundamentele deel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Voor zijn oorsprong moet men duizenden jaren teruggaan in de Chinese geschiedenis. De Chinese geesten van aloude tijden ontwikkelden dit systeem om een lang gezond leven te kunnen leiden met als ultieme doel onsterfelijkheid.

Via de alchemistische ontwikkeling die door de eeuwen ook vele doden veroorzaakte, kwam men later tot de ontdekking dat het 'levenselixer' dat men in de alchemie zocht, zich reeds in het lichaam bevond en dat dit ontwikkeld kon worden met behulp van de geest. Dit werd dus de alchemie van het lichaam. Deze werd gericht op de ontwikkeling van de drie 'elixervelden' of 'Dan Tians' in het lichaam. Ook ervoeren de Daoïstische monniken in hun ontwikkeling dat de onsterfelijkheid verkregen werd door de 'Verlichting van de geest'. De geest kon uit het lichaam treden buiten deze driedimensionale wereld van onze lichamelijke zintuigen. Zo ervoer men dus de onsterfelijkheid van onze geest. Geschiedkundige feiten, die vastgelegd zijn en teruggaan tot aan de Shang Dynasty (16e-11e eeuw vóór Chr.), tonen aan dat 'qi' (vitale lichaamsenergie) door het beoefenen van Qigong vrij door het lichaam kan circuleren en de innerlijke organen voedt. De feitelijke beoefening van Qigong, zoals we die nu kennen, begon in de 4e eeuw vóór onze jaartelling. Sindsdien werd o.a. door de zoektocht van artsen en patiënten naar een grotere gezondheid, technieken van religieuze cultivering en de zoektocht van de gevechtskunsten naar een betere trainingsmethode de kennis van Qigong door de eeuwen heen enorm verrijkt. Qigong ontwikkelde zich via scholen van Daoïsten, Boeddhisten, Confucius (Kung Fu Tze), artsen en krijgskunsten. Qigong werd eeuwenlang van generatie op generatie overgeleverd

DONG GONG EN JING GONG
In het algemeen kun je Qigong onderverdelen in twee categorieën: statische en dynamische. De statische of stille Qigong noemt men 'jing gong'. Dit beoefent men terwijl men stil staat, zit of ligt en gebruikmaakt van speciale ademhalingstechnieken, waarbij men leert zijn geest te concentreren. De dynamische of bewegende Qigong noemt men 'dong gong'. Hierbij voert men een aantal ontspannen bewegingen uit waarbij men emotie en geest, 'qi' en kracht (spieren) in evenwicht houdt.
 
Innerlijk kan Qigong de kracht van het mentale, de qi en de geest vergroten. Uiterlijk kan het de kracht van spieren, pezen, botten, huid en organen verbeteren. De structuur en stijl van Qigong is nauw verbonden met het 'innerlijk waarnemen' dat typerend is voor de Chinese cultuur en geneeskunde. In Qigong is harmonie (balans) een fundamenteel begrip met klassieke Chinese filosofie als basis en het gebruik van wilskracht als een fundamenteel middel. De combinatie van 'dong' (beweging) en 'jing' (stilte) is zijn uitingsvorm en een gezond lang leven is het algemene doel.

DAOYIN
Er waren verschillende vormen van Qigong. De benaming en doelstelling ervan verschilden, afhankelijk van de vorm. Echter, de oudste en meest gevarieerde vorm van Qigong is 'daoyin' die een belangrijke positie inneemt in de traditionele Chinese kunst om gezondheid in stand te houden. 'Dao' heeft betrekking op het feit dat lichaamsbewegingen geleid worden door de kracht van de geest die de doorstroming van 'qi' in het lichaam stimuleert. 'Yin' betekent dat 'qi' met behulp van lichaamsbeweging de extremiteiten kan bereiken tot in de vingers, voeten en het hoofd. Op deze manier verbindt de qi-stroom de 'zang' (volle organen) en 'fu' (holle organen) voordat het terugkeert naar zijn startpunt.
 
Als men 'daoyin' gedurende bepaalde tijd heeft beoefend, kan men een warme stroom of 'qi' (bio-energie) ervaren dat het lichaam doorstroomt. Soms kan het uit het lichaam vrijkomen. Dit staat bekend als 'uitgaande qi'. Qigong-dokters en -genezers die hun qi-banen beheersen, maken hier bewust gebruik van om lichamelijke aandoeningen bij de energetische oorzaak (overmatig of onvoldoende Yin of Yang) aan te pakken door de lichaamsenergieën via qi-manipulatie weer in balans te brengen.


Image

 

De basismethoden van Daoyin zijn 'kai' (openen), 'he' (sluiten), 'xuan' (draaien), 'fen' (scheiden), 'tui' (duwen), 'an' (drukken) en 'rou' (wrijven). In de Daoyin-training zijn vele houdingen en bewegingen, maar de nadruk ligt op het verkrijgen van harmonie tussen lichaam en geest. Dit kan bereikt worden met behulp van de bewegingen, maar niet alleen vanwege de bewegingen op zich. Als je jezelf ontwikkelt tot een bepaald niveau kan je zelfs de bewegingen achterwege laten. Dan begrijp je de ware essentie van Qigong en vergeet je de bewegingen. Deze staat van harmonie mondt uit in de beoefening van 'jing gong' (bewegingloze oefeningen). Dan ben je ook aangekomen op het gebied van de 'innerlijke krijgskunsten'. Dit gebied omvat ook het openen van de 'Kleine Hemelse Omloop' en 'Grote Hemelse Omloop'. Als je deze zogenaamde 'Macrocosmische Baan' geopend hebt, kun je de energie duidelijk voelbaar laten stromen door de acht belangrijke energievaten van het lichaam.
 
Daoyin kan men beoefenen in vele varianten, van gymnastiek tot allerlei andere moderne sporten. Omdat daoyin-oefeningen gebaseerd zijn op mentale activiteit is het mogelijk om je energie te verhogen en te behouden terwijl men daoyin-oefeningen uitvoert. Daarentegen vereist de beoefening van de moderne sporten in het algemeen het tonen van kracht en behendigheid waarbij men juist veel energie verbruikt.

ANDERE VORMEN
Een andere vorm van Qigong-beoefening is 'tuna' (in- en uitademen), ook bekend als 'tiaoxi' (het reguleren van de adem) of 'shiqi' (opnemen van 'qi'). Dit is een synthese van verschillende ademhalingstechnieken. Bij deze training gaat men ervan uit dat men zoveel mogelijk verschaalde lucht moet uitademen en frisse lucht inademen om het functioneren van de essentiële innerlijke organen te verbeteren en zodoende seniliteit te weerstaan en het leven te verlengen. Tuna-bekwaamheden kunnen in drie categorieën onderverdeeld worden: 'Koubi huxi' (ademen door mond of neus), 'Fushi huxi' (buikademhaling) en andere methoden van ademhalingsbeheersing in combinatie met mentale activiteit zoals 'chongqi' (vullen van het lichaam met qi), 'dantian huxi' (het sturen van qi naar de dantian: het gebied dat zich in het lichaam ongeveer drie centimeter onder de navel bevindt), 'zhongxi' (qi sturen naar de hiel) en 'quixi' (ademen als een schildpad).

HEILZAME EFFECTEN

Qigong is een integraal deel geworden van de Chinese cultuur. Qigong-beoefening kan ontelbare heilzame effecten voortbrengen. De bekendste zijn het voorkomen en genezen van ziekten, het krachtiger maken van het lichaam, het voorkomen van snelle veroudering en het verlengen van het leven. Qigongbeoefening vereist ontspanning, kalmte en vrij zijn van afleidende gedachten zodat het stress kan verwijderen en spanning kan verjagen. Qigongbeoefening helpt de energiekanalen in goede conditie te houden en harmonie tot stand te brengen tussen vitale energie en bloed, het Yin en Yang in evenwicht te brengen en coördinatie van het zenuwstelsel te verbeteren. Qigongbeoefening helpt de basisstofwisseling te vertragen, het vermogen om energie op te slaan te verhogen, massage toe te passen op de essentiële organen in de buikholte en de eetlust en spijsvertering te verbeteren. Qigongbeoefening helpt vermogens van het lichaam aan te boren, positieve factoren te stimuleren en de zelfbeheersing te vergroten. Daardoor is het een praktische methode geworden om gezondheid en een lang leven te verkrijgen. Qigongmeesters en medische beoefenaren hebben een theorie ontwikkeld uit een rijke praktijkervaring van Qigong gedurende vele eeuwen.
 
Het moderne wetenschappelijk onderzoek naar Qigong (o.a. het boek 'Scientific Qigong Exploration' van de kernfysicus Lu Zuyin) heeft ook de aandacht getrokken van een groeiend aantal academici over de gehele wereld. De heilzame effecten van Qigong zullen dan ook wetenschappelijk verklaard kunnen worden en men zal zich afwenden van het mechanische dogmatisme en zich richten op de fenomenen die Qigong teweegbrengt.


KWANTUMFYSICA OVER BEWUSTZIJN
Na ontelbare wetenschappelijke onderzoeken en testen van fysici over de hele wereld is men ervan overtuigd dat bewustzijn op het niveau van kwantumfrequenties functioneert. Als dit zo is, concludeert men, moet bewustzijn van nature buiten tijd en ruimte bestaan. Het is dus niet iets wat alleen maar bestaat bij de gratie van onze hersenen.


Tachyonen en scalaire golven
Ervin Laszlo, een systeemfysicus die voorgedragen is voor de Nobelprijs, heeft een interessante verklaring voor tijdverschuiving. Het 'nulpuntenergieveld', door fysici ook wel omschreven als het 'vacuüm', kreeg de omschrijving 'nulpunt' omdat fluctuaties in dat veld zelfs nog te detecteren zijn bij het absolute temperatuurnulpunt. Dit is de laagst mogelijke energietoestand, waarbij alle materie is verdwenen. Nulpuntenergie is de hoeveelheid energie die resteert in de meest lege ruimte met het laagst mogelijke energieniveau. Fysici na Heisenberg hebben ontdekt dat zelfs bij het absolute nulpunt (–­273,15 °C) dit veld op subatomaire deeltjes zou blijven inwerken. Volgens Ervin Laszlo heeft het 'nulpuntenergieveld' van elektromagnetische golven, in spirituele kringen ook wel het 'alomtegenwoordig kosmisch bewustzijn' genoemd, een eigen substructuur. De secundaire velden die door beweging van subatomaire deeltjes in wisselwerking met dit veld worden veroorzaakt, noemt men 'scalaire' golven.
Net zoals de denkbeeldige 'tachyonen' van Hal Puthoff, verplaatsen scalaire golven zich veel sneller dan licht. Ze zijn niet elektromagnetisch van aard en hebben richting noch spin (draaiing links- of rechtsom, ook wel eens gezien als polariteit).
 
Volgens Laszlo zijn het de scalaire golven die de informatie van tijd en ruimte coderen in een tijd- en ruimteloze kwantumtaal (kwantumsteno) van interferentiepatronen. Dit allerfundamenteelste niveau van het nulpuntenergieveld wordt beschouwd als de moeder van alle velden. Het levert de ultieme holografische blauwdruk van de wereld voor alle tijden, verleden en toekomst. Hiermee maken we contact als we in het verleden of de toekomst kijken.


Progressieve intentie
Als bewustzijn op het niveau van kwantumfrequenties functioneert, moet het dus van nature buiten tijd en ruimte bestaan en zouden we toegang tot informatie uit het 'verleden' en de 'toekomst' hebben.
Als het denken een proces is op kwantumniveau, een kwantum-waarschijnlijkheidsproces, kan progressieve intentie invloed uitoefenen op het afvuren van een bepaald neuron en een aantal chemische en hormonale processen in het lichaam op gang brengen die wel of niet tot ziekte kunnen leiden. Wellicht bestaan er vele manieren waarbij we progressieve intentie kunnen gebruiken voor het veranderen van mogelijkheden die tot ziekte leiden. Zelfs de diagnose of prognose van de arts zou invloed kunnen hebben op het verloop van de ziekte.
Daar zou men dus voorzichtig mee om moeten gaan. Wat dit laatste betreft, zie ook het artikel m.b.t. 'Klinisch beheksen' op het forum.


Het alles doordringende veld van geest
Yogi's en verlichte meesters van alle tijden hadden deze kennis al sinds vele eeuwen in andere bewoordingen dan in de wetenschappelijke taal van fysici, met hun abstracte hogere wiskunde, overgeleverd aan hun discipelen.
Ook fysici waren zich hiervan bewust, immers zij gingen ook Oosterse mystiek bestuderen toen ze opmerkten dat vele van hun proeven uitwezen dat de inzichten van de moderne natuurkunde de kennis en vermogens van deze verlichte meesters onderbouwden. Daoïstische, Boeddhistische, Indiase, Tibetaanse en andere 'verlichte meesters van de geest' bevestigden dat alles uit 'geest' bestaat en dat daarom ook energie een uitvloeisel is van geest en vanaf het allerfundamenteelste niveau, kwantumniveau, dus kwaliteiten heeft van intelligentie en bewustzijn.QIGONG EN TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE
Qigongmeester Wong Kiew Kit heeft gedurende meer dan 30 jaren de Shaolinkunsten beoefend en onderwezen. Hij heeft meer dan 2.000 leerlingen. Hij is de vierde generatie van opvolgers van de monnik Jiang Nan van de Shaolinklooster en Grootmeester van het Shaolin Wahnam Kung Fu Instituut. Hij is de auteur van verscheidene boeken over Oosterse wijsheid, inclusief The Art of Chi Kung, The Art of Shaolin Kung Fu en The Complete Book of Tai Chi Chuan.
 
In zijn boek Chi Kung For Health & Vitality (A Practical Approach to the Art of Energy) beschrijft deze grote Qigongmeester hoe zogenaamde ongeneeslijke ziekten toch genezen kunnen worden. Hij zegt dat er ziekten zijn, vooral degeneratieve ziekten, die de conventionele geneeskunde als ongeneeslijk beschouwt, maar die bleken genezen te kunnen worden door het beoefenen van Qigong.
 

Qigong en genezing van ziekten
Feitelijk zijn er honderden mensen, waaronder vele conventionele artsen, die na serieuze Qigongbeoefening genezen zijn van hun zogenaamde ongeneeslijke ziekten zoals hartproblemen, astma, hoge bloeddruk, maag- en darmzweren, atritis, reuma, diabetes, nieraandoeningen, slapeloosheid en zelfs kanker. Wong Kiew Kit heeft een talrijk aantal mensen gered van de dood. Zijn grote zorg was het feit dat er voor elke genezen persoon er honderden zijn met dezelfde ziekte die niet weten dat er voor hen een efficiënte genezingsmethode voorhanden is die zich telkens weer onmiskenbaar bewezen heeft. Er zijn rechtsgeldige principes in de Chinese medische filosofie die verklaren hoe en waarom Qigong en andere takken van de Chinese geneeskunst ziekten genezen. Qi (ch'i) of energie is het grondbeginsel in de diagnose, pathologie, therapieën en andere aspecten van alle takken van Chinese geneeskunst, inclusief kruidenkunde, acupunctuur, massagetherapie en fysiotherapie. Echter in Qigongtherapie wordt Qi rechtstreeks aangesproken. Maar omdat de filosofie van de Chinese geneeskunst totaal verschilt van de Westerse en Chinese medische principes verklaard worden in termen die voor de meeste mensen onbekend zijn, begrijpt het publiek ze over het algemeen niet. Er zijn zelfs Qigongmeesters die heel bekwaam zijn, maar onwetend zijn op het gebied van de therapeutische principes van Qigong. Het is daarom niet verbazingwekkend dat er een mysterieuze sfeer hangt over Qigongtherapie die helaas de betrokkenheid van een groter publiek met deze fascinerende kunst belemmert.
 

Een blik op de Chinese medische filosofie
Het is goed ons te realiseren dat de Westerse medische filosofie slechts een van de vele manieren is om naar gezondheid en ziekte te kijken. Lang voordat de Westerse medische kennis en praktijk een wetenschap werd, hadden andere medische filosofieën zoals die van de Egyptenaren, Grieken, Arabieren en Indiërs als ook die van de Chinezen, hun volken al eeuwenlang efficiënt ten dienste gestaan. Elk ervan had zijn eigen concepten, en evenals het ongepast is om Engelse grammatica te gebruiken in het Sanskriet of Arabisch is het niet toepasselijk om Chinese medische principes te verklaren met Westerse medische concepten. Derhalve is het net zo irrelevant om een Chinese geneesheer te vragen hoe hij een patiënt zou genezen die klaagt over hoofdpijn veroorzaakt door een kwaadaardig tumor, als een Westerse arts te vragen hoe hij een patiënt zou behandelen met symptomen van insufficiënt Yin veroorzaakt door overmatig vuur op het binnenste niveau van zijn hoofd. Dit betekent niet dat de artsen of geneesheren hulpeloos zijn wanneer ze geconfronteerd worden met zulke ziekten of symptomen; zij zullen de ziekten of symptomen interpreteren volgens de modellen waarin zij getraind zijn en zullen, overeenkomstig hun capaciteiten, voor hun patiënten zorgen. Het is het onbegrip over termen als Yin en Yang, vuur en binnenste niveau dat veel mensen onjuist doet concluderen dat Chinese geneeskunst niet wetenschappelijk zou zijn. Deze termen verwijzen niet naar specifieke lichaamsdelen, noch naar pathogene stoffen; zij zijn slechts symbolen die effectief worden gebruikt om complexe situaties op een beknopte wijze te beschrijven. Laten we dit met een klein voorbeeld nader bekijken.


Yin-Yangharmonie en gezondheid
Yin en Yang verwijzen naar de twee tegengestelde doch complementaire aspecten van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, Chinese geneesheren sommen alle mechanismen van ons immuunsysteem op als Yin en alle uitwendige ziekte veroorzakende stoffen als Yang. Alhoewel we ons bevinden in een zee van ziekmakende micro-organismen, zijn we niet ziek omdat ons natuurlijk afweersysteem deze ziekmakende stoffen kan bestrijden. Dit wordt beschreven als de harmonie van Yin-Yang. Echter wanneer ons immuunsysteem verzwakt is, bijvoorbeeld door zorgen of vermoeidheid, dan kunnen we ziek worden, alhoewel de hoeveelheid of potentie van ziekmakende micro-organismen niet veranderd is. Deze disharmonie wordt beschreven als insufficiënt (= onvoldoende) Yin.
 
Aan de andere kant, onze Yin-verdediging kan dezelfde blijven, maar als de pathogene micro-organismen zich vermeerderen in hoeveelheid of potentie, zoals in een open wond, of wanneer besmet voedsel gegeten wordt, dan kunnen we ziek worden. Dit is excessief (= overmatig) Yang.
 
In de Chinese fysiologie wordt stof beschouwd als Yin en functie als Yang. Als je maagpijn hebt omdat je maag teveel maagsappen produceert, dan wordt de oorzaak van je ziekte beschreven als excessief Yang. Aan de andere kant, je maag kan normaal functioneren, maar als je teveel voedsel tot je neemt of voedsel dat te rijk is aan voedingsstoffen, dan kan je ziek worden; dit wordt dan beschreven als excessief Yin. In alle gevallen kan de gezondheid hersteld worden als we de Yin-Yangbalans herstellen.


Archetypen en elementaire processen
Vuur is een algemene symbolische term in de Chinese geneeskunst. In de pathologie kan het verwijzen naar een van de zes 'kwaden'. Deze zes kwaden hebben geen religieuze betekenis, maar verwijzen figuurlijk naar de zes hoofdklassen van uitwendige stoffen die ziekten veroorzaken. In de fysiologie kan het verwijzen naar de metabolische (= stofwisselings-) processen van het lichaam. Vuur is ook een van de vijf (elementaire) natuurprocessen die vaak en verkeerd geïnterpreteerd worden als de 'vijf elementen'. Deze vijf processen zijn: metaal, water, hout, vuur en aarde. Zij zijn niet de basiselementen die het universum vormen; integendeel, zij verwijzen naar de vijf archetypen (oertypen) van processen. Natuurlijk zijn er in werkelijkheid ontelbare verschillende processen, maar Chinese wetenschappers en filosofen ontdekten dat al deze myriaden en gevarieerde processen geklassificeerd konden worden in vijf oertypen en dat er een kenmerkende relatie is tussen deze processen. Chinese artsen ontdekten dat, gebaseerd op hun typische gedrag en werking, de verschillende innerlijke organen beschreven kunnen worden door hun elementaire processen. De lever wordt bijvoorbeeld figuurlijk beschreven als hout, en het hart als vuur – dit betekent niet dat de lever gemaakt is uit het element hout, noch het hart uit het element vuur; maar omdat het typische gedrag en de werking van de lever en het hart vergelijkbaar zijn met de hout- en vuurprocessen.
 
Uit vele jaren studie ontdekten Chinese artsen dat als een persoon steeds kwaad is, zijn lever wordt aangetast en als hij voortdurend zijn beheersing verliest, hij zijn hart verzwakt. Chinese artsen beschreven deze tendens figuurlijk als 'excessief hout schept excessief vuur'. In eenvoudige taal betekent het dat als je gemakkelijk kwaad wordt, je sneller door een hartaanval getroffen kan worden. Niet omdat sommige filosofen eerder gezegd hebben dat hout vuur creëert, hebben Chinese artsen geconcludeerd dat excessieve kwaadheid kan leiden tot een hartaanval; het is net andersom. Chinese artsen hadden eerst deze relatie ontdekt, dan pas gebruikten ze de hout- en vuursymbolen om deze waarneming beknopt uit te drukken.
 
Een zeer interessante en lonende toepassing van dit concept van de vijf elementaire processen ligt in de behandeling van psychiatrische of emotionele storingen. Chinese medische rapporten staan vol van fascinerende ziektegeschiedenissen (anamnese) die het efficiënt gebruik tonen van de relatie tussen deze vijf elementaire processen, en niets anders, om ziekten te genezen waar moderne artsen hun toevlucht zoeken in antidepressiva, kalmeringsmiddelen en psychoanalyse. Chinese artsen weten dat ziekte zich kan bevinden in de huid, het vlees, de botten, de meridianen of organen en zij gebruiken termen als superficiaal, mediaal en intern om dit te omschrijven. Zij gebruiken ook termen als 'solide ziekte' voor ziekten zoals een virusaandoening of een structureel gebrek waarvan de oorzaken gemakkelijk waarneembaar zijn; en 'lege ziekte' waarvan de oorzaken niet zo duidelijk zijn, zoals hormoonstoornissen en functionele gebreken. Indien nu iemand nog denkt dat de Chinese geneeskunde bijgelovig en onwetenschappelijk zou zijn, zou hij zich moeten realiseren dat het het langst bestaand medisch systeem is op aarde dat succesvol is gebruikt door de grootste populatie ter wereld, een dat zich vele malen in de geschiedenis mocht verheugen op zeer hoge niveaus van beschaving. De Chinese geneeskunde stoelt op duizenden jaren ervaring, waar de Westerse geneeskunst slechts een paar honderd jaar oud is.
 
De Chinezen behandelden besmettelijke ziekten reeds met succes lang voordat antibiotica bekend werd in het Westen, voerden al chirurgische operaties uit waar artsen in het Westen nog aderlatingen gebruikten en genazen emotionele en mentale ziekten toen men in het Westen nog dacht dat zulke gebreken alleen veroorzaakt werden door kwade geesten. Maar natuurlijk ontkent niemand de prestaties en grote bijdragen van de Westerse geneeskunst. Er zijn ook gevallen waarbij de Westerse geneeskunde de voorkeur heeft boven de Chinese geneeskunde en in die gevallen zullen Chinese artsen niet aarzelen hun patiënten te adviseren een Westers geschoolde arts te raadplegen. Maar in China zijn er ook Chinese artsen die zowel Westers als Chinees geschoold zijn. Dr. Yan Xin is bijvoorbeeld zo'n arts met zowel een Westers geschoolde artsenopleiding als een klassiek Chinese artsenopleiding. Een Westers geschoolde arts heeft over het algemeen een opleiding, afhankelijk van specialisatie, die zes tot acht jaren duurt. Een klassiek Chinees geschoolde arts heeft een opleiding die zo'n vijftien jaren duurt.

Therapeutische principes van Qigong
Hoe verklaart de Chinese medische filosofie het genezen van zogenaamde ongeneeslijke ziekten door het beoefenen van Qigong? De complexe problemen die het grote bereik van deze ziekten betreffen en lang het Westerse medische denken voor een raadsel stelde, kan in de Qigongtherapie onderverdeeld worden in twee basisprincipes, namelijk het harmoniseren van Yin-Yang en het zuiveren van de meridianen.
 
Laten we diabetes als voorbeeld nemen. Alle delen van ons lichaam zijn verbonden door een complex netwerk van meridianen. Als suiker een kritisch niveau in de bloedstroom bereikt, stroomt Qi of energie langs een stel meridianen, bekend als Yin-meridianen, om deze informatie naar alle delen van ons lichaam te verzenden, vooral naar het 'hart', dat in de Chinese medische filosofie vaak niet verwijst naar dat taai orgaan dat bloed pompt, maar naar de geest of het bewustzijn. De geest stuurt een Qi-stroom langs een stel andere meridianen, de Yang-meridianen, naar alle delen van het lichaam, vooral de pancreas (= alvleesklier), om ze op de situatie voor te bereiden. De pancreas produceert daarop de juiste hoeveelheid insuline om de overmatige suiker te neutraliseren en de productie perfect aan de situatie aan te passen. Dit is een natuurlijk proces en is mogelijk als de Qi-stroom langs de Yin- en Yang-meridianen in balans is en de juiste informatie communiceren. Deze toestand wordt uitgedrukt als Yin-Yang harmonie. Als de Qi-stroom echter onderbroken wordt, kan informatie vervormd worden. Bijvoorbeeld, als enkele Yin-meridianen geblokkeerd zijn, kunnen sommige Qi- of energie-impulsen die informatie verschaffen de geest niet bereiken, met als resultaat dat de geest denkt dat er minder suiker is dan in werkelijkheid. Als de geest reageert volgens de informatie die het ontvangt, zal het de pancreas instrueren minder insuline te produceren dan vereist is. Als deze disharmonie blijft bestaan zal de diabetestoestand voortduren, ook zelfs als de patiënt niet veel suiker inneemt.


Lichamelijke informatielijnen
Laten we aannemen dat er geen blokkade is langs de Yin-meridianen zodat de geest de juiste informatie kan ontvangen. Het zal daarom de juiste instructies naar de pancreas sturen. Echter, als sommige Yang-meridianen geblokkeerd zijn, zullen sommige Qi-impulsen die informatie dragen de pancreas niet bereiken, wat erin resulteert dat de pancreas verkeerde informatie ontvangt (alhoewel de instructies door de geest correct waren doorgegeven). Bijgevolg zal de pancreas minder insuline produceren dan nodig is. Als de Yin-Yang disharmonie niet gecorrigeerd wordt, zal diabetes ontstaan.
 
Het in de patiënt injecteren van insuline is slechts het behandelen van het symptoom. Ernstigerwijze, alhoewel niet veel mensen zich de betekenis ervan schijnen te realiseren, deze afhankelijkheid van geïnjecteerde insuline kan de pancreas zo lui of onbenut maken, dat het zijn natuurlijk vermogen om insuline te produceren zal verliezen. De Chinese medische filosofie benadrukt het behandelen van de oorzaak, niet het symptoom. Daar de oorzaak in dit voorbeeld het gebrekkig functioneren van de pancreas is, te wijten aan geblokkeerde meridianen, is de logische behandeling het zuiveren van de meridianen om daarmee het functioneren van de alvleesklier (pancreas) te herstellen.
 
Maar wat veroorzaakt geblokkeerde meridianen? 'Blokkade' betekent niet noodzakelijkerwijs dat er geen Qi kan doorstromen, in welk geval de patiënt kan sterven, maar betekent dat de Qi-stroom onderbroken is. Qi-blokkades kunnen veroorzaakt worden door letsel, verkeerde voeding, ondoelmatige verwerking van afvalstoffen of stress. Een lichamelijke slag op een meridiaan, zoals de beroemde 'death touch'-techniek in Shaolin Kungfu, kan zijn Qi-stroom blokkeren. Bepaald voedsel, zoals gezoute groenten en zure mango's kunnen gassen produceren die Qi-doorstroming belemmeren. Als de toxische afvalstoffen van onze stofwisselingsprocessen niet efficiënt worden verwerkt, kunnen zij meridianen blokkeren. Maar de allergrootste oorzaak is overmatige stress, die negatieve energie produceert en Qi-blokkades veroorzaakt. Derhalve, als je je zorgen maakt, zal dit negatieve energie produceren die de miltmeridiaan kan blokkeren; alhoewel je hongerig kan zijn, zul je geen zin hebben om te eten, omdat de miltmeridiaan verbonden is met de spijsvertering. Alhoewel overmatig bezorgd zijn direct invloed heeft op de milt- en maagmeridiaansystemen, kan het ook ergens anders problemen veroorzaken, omdat elk deel van ons lichaam complex verbonden is door meridianen. Bijvoorbeeld, omdat de miltmeridiaan in de hartmeridiaan stroomt, zal blokkade in de miltmeridiaan ook het hart verzwakken.
 
Als we Qigong beoefenen, stimuleren we een betere Qi-doorstroming. Als we goede kosmische energie innemen om onze hoeveelheid Qi te verhogen, verbeteren we onze Qi-stroming die door blokkades heen kan drukken. In de Qigong-terminologie staat dit bekend als 'doorbraak'. De negatieve, verschaalde Qi die de meridianen blokkeerde, wordt geleidelijk aan uit het lichaam verwijderd door uitademing, diffusie door de huid, zweten en op andere manieren. Als de Qi-circulatie door het hele lichaam heen wordt verbeterd, worden blokkades op andere plaatsen ook opgelost. Derhalve kan verhoging van de Qi-stroom om diabetes te genezen ook andere ziekten genezen. Dit is het holistische aspect van Qigong. Als de beoefenaar zijn Qigong-beoefening voortzet, zal hij niet alleen zijn organen in perfecte conditie houden, maar bovendien voorkomen dat ziekte zich in de toekomst zal kunnen ontwikkelen.


Leven, een zinvolle uitwisseling van energie
In het voorgaande voorbeeld wordt verondersteld dat de pancreas structureel intact is, en de aandoening functioneel is. In de Chinese medische filosofie staan functionele aandoeningen bekend als Yang-ziekten, in tegenstelling tot structurele kwalen die bekend staan als Yin-ziekten. Langdurige functionele aandoeningen zullen leiden tot structurele kwalen. Maar structurele aandoeningen kunnen ook door andere factoren veroorzaakt worden, zoals bacterie-aanvallen, fysiek letsel of emotionele stress. Emotionele stress kan, figuurlijk gesproken, een orgaan verharden als de negatieve energie die door negatieve emoties wordt geproduceerd, gevangen wordt tussen en in de orgaancellen en daar congestie veroorzaakt waar levensenergie de cellen behoort te doorstromen voor de aanvoer van voedingsstoffen en het vernietigen van gifstoffen.
 
Inderdaad, al onze organen, weefsels en cellen worden voortdurend blootgesteld aan aanvallen van micro-organismen, slijtage, alle soorten van stress en vele andere gevaren. Het is een wonder der natuur dat we al deze aanvallen overleven, omwille van onze wonderbaarlijke zelfverdedigings-, zelfgenererende, zelfgenezende en andere systemen. Al deze systemen zullen perfect functioneren als onze levensenergie harmonieus stroomt. Feitelijk gelijkt de verfijnde samenwerking tussen de pancreas en andere organen in relatie tot suikerregulering in onze bloedstroom op de delicate samenwerking tussen alle weefsels en cellen binnenin de pancreas, als we het perspectief van systeemniveau naar cellulair niveau schakelen. Als vijandelijke micro-organismen de weefsels van de pancreas aanvallen, zullen energie-impulsen langs Yin-meridianen de geest of relevante controlecentra informeren, die instructies langs Yang-meridianen zullen zenden om het afweersysteem op gang te brengen om de aanvallers te overwinnen. Als giftige afvalstoffen overblijven in de cellen van de alvleesklier, zullen impulsen van Yin-energie de relevante controlecentra informeren en instructies van Yang-energie zullen microscopische 'werkers' aanwijzingen geven het afval te verwijderen. Het leven, zoals gedefinieerd door vele moderne biologen, is een zinvolle uitwisseling van energie. Als de stroom energie harmonieus is, beschreven door Chinese medische filosofen als Yin-Yangharmonie, gaat het leven voort – structureel, functioneel en op talrijke andere manieren.
 
De principes die in deze beschrijving van diabetes en pancreasfunctie geschetst zijn, zijn ook van toepassing op alle andere ziekten en organen. Te allen tijde en in ieder van ons wordt vet afgezet in onze bloedvaten, verontreinigde stoffen verstoppen onze longen, calcium vormt stenen in onze nieren, zuren stromen in onze maag, giffen verstoppen lichaams- en hersencellen, toch lijden we niet aan hoge bloeddruk, astma, nierstenen, maagzweren, reuma en migraine omdat ons lichaam de juiste soorten en hoeveelheden chemicaliën produceert op de juiste plaatsen en op de juiste tijd. Dit wonderbaarlijk natuurlijk vermogen duurt voort zolang onze levensenergie harmonieus stroomt.
 
Dit zou mogelijkerwijs verklaren waarom Qigong effectief is geweest in het genezen van vele soorten kanker. Kankerdeskundigen in het Westen ontdekten dat iedereen duizenden keren gedurende het leven kanker heeft, maar onze lichaamssystemen overwinnen het eenzelfde aantal keren zonder dat we het ons realiseren. Dit alles vanwege een harmonieuze Qi-stroming.
 
Genezen met Qigong is een aloude Chinese wetenschap die al vele duizenden jaren oud is. De oude Daoïstische Qigongmeesters, veelal monniken, ervoeren de stroming van de energiebanen in hun lichaam. Hun ervaringen, door beoefening van dynamische meditatie, heeft zo'n grote kennis over o.a. de werking van lichaamsenergieën opgeleverd dat deze van grote betekenis werd bij het genezen van vele kwalen. Door hun kennis van deze energiebanen (meridianen) zouden zij ook de grondleggers zijn van de acupunctuur – de Chinese energetische geneeskunde die reeds 2.000 jaar vóór Christus als een klassieke geneeskunst in China werd aangenomen. De leer om je energiebanen te openen was duizenden jaren voor Westerlingen en zelfs ook voor de meeste Chinezen ontoegankelijk, omdat ze slechts in bepaalde kringen werd onderwezen en beoefend.


Blauwdruk van onze groei en het immuunsysteem
DNA, of desoxyribonucleïnezuur, is het complexe 'master'-molecuul dat de blauwdruk bevat voor reparatie en groei in een persoon. Beschadiging van DNA is een hoofdoorzaak van veroudering. Wetenschappers hebben ontdekt dat onze DNA-structuur verandert wanneer men ziek is, maar weer terugkeert naar haar vorige structuur als men zich herstelt. Anderen hebben ontdekt dat men regeneratie en herstel kan versnellen door een elektromagnetische stroom langs het beschadigd weefsel of orgaan te laten lopen.
 
Chi-Kungmeesters hebben sinds mensenheugenis patiënten geholpen sneller te genezen door Chi of energie door hen te laten stromen; en het regeneratieproces van Chi-Kung-beoefenaren gaat veel sneller dan dat van andere mensen. Een harmonieuze energiestroom in onze lichamen helpt onze DNA-structuur weer in lijn te brengen met zijn juiste patroon, waarbij het zowel ziekte voorkomt als ook willekeurige schade aan het DNA elimineert hetgeen resulteert in gezondheid en jeugdigheid.
 
Het falen van het immuunsysteem veroorzaakt ziekte en veroudering, dat – onmiddellijk of in de toekomst – de kwaliteit en kwantiteit van het leven reduceert. Bijvoorbeeld, griep, arthritis, multiple sclerose of kanker vindt plaats omdat het immuunsysteem in zijn controlefunctie faalt. Het is boven twijfel verheven dat Chi Kung ons immuunsysteem versterkt.


Cross-linking en vrije radicalen
Cross-linking van lichaamsweefsel is een andere hoofdoorzaak van veroudering. Dit vindt plaats wanneer grote moleculen in ons lichaam ongewenste chemische bindingen met elkaar aangaan die schade veroorzaken, zoals verharde aderen, gerimpelde huid en verstoorde DNA-structuur. Maar wanneer we chi harmonieus door ons lichaam laten stromen tijdens Chi-Kung-beoefening, zal onze energiestroom deze kwalijke verbindingen tegengaan. Dit verklaart ook waarom Chi-Kung beoefenaren een zachte huid en soepele aderen hebben.


Verouderingsprocessen
Vrije radicalen zijn chemisch hoog reactieve moleculen of moleculaire deeltjes in ons lichaam. Zij zijn noodzakelijk in onze normale stofwisseling en ons verdedigingssysteem waar zij vijandige en vreemde micro-organismen vernietigen. Maar als vrije radicalen elders ontsnappen, versnellen zij verouderingsprocessen door hun subversieve reacties (in de vorm van interne hoge energiestraling) en kunnen zij bovendien ernstige schade aan het lichaam veroorzaken. Bijvoorbeeld, als vrije radicalen een reactie aangaan met en het DNA beschadigen, veroorzaken zij mutaties waarvan deskundigen zeggen dat dit een hoofdoorzaak van kanker is. Als vrije radicalen naar de hersenen ontsnappen en daar verbindingen aangaan met zuurstof veroorzaken zij hersenschade.


Ons terugkoppelingssysteem
Ons lichaam produceert enzymen om deze vrije radicalen onder controle te houden, en deze controle is mogelijk door ons effectieve feedback-systeem. Als er een fout is in ons feedback-systeem kunnen vrije radicalen ontsnappen om veroudering te versnellen of nog ernstiger problemen veroorzaken.
 
Chi-Kung vergroot ons feedback-systeem en stelt ons zo in staat de juiste hoeveelheid enzymen te produceren om de vrije radicalen onder controle te houden. Zelfs als er vrije radicalen ontsnappen, kan onze chi-stroom deze neutraliseren, omdat de subatomaire deeltjes die aanwezig zijn in de energiestroom een reactie kunnen aangaan met de vrije radicalen en zo hun ondermijnende straling kunnen elimineren.
 
Als de wetenschappers, die mutatie van DNA als hoofdoorzaak van kanker beschouwen, gelijk krijgen dan is het makkelijk te verklaren waarom zoveel kankerpatiënten genezen zijn na serieuze beoefening van Chi Kung.


Ophoping van gifstoffen en neuro-communicatie
Sommige wetenschappers geloven dat veroudering het resultaat is van opeenhoping van gifstoffen. Men noemt deze gifstoffen ouderdomspigmentstoffen, zoals lipofuscine, ceroïde en amyloïde die cellen beschadigen door de doorstroming van cytoplasma te blokkeren en te interfereren met diffusie, beweging en vitale chemische reacties binnenin de cel. Lipofuscine bijvoorbeeld, beschadigt hersencellen door ze te verstoppen zodat belangrijke voedingsstoffen niet vrij kunnen doorstromen, waardoor seniliteit kan ontstaan.
 
Chi-Kung is een uitstekend middel om gifstoffen uit het lichaam te verwijderen en het heeft een ervaring van duizenden jaren die bevestigt dat het de jeugdige uitstraling van haar beoefenaren bevordert.
 
Een andere belangrijke oorzaak van veroudering is het verval van neuro-communicatie. Zenuwcellen communiceren met elkaar door middel van speciale chemische stoffen, de zogenaamde neurotransmitters. De effectieve transmissie van deze boodschappers van de hersenen is essentieel voor ons delicaat feedback-systeem dat verantwoordelijk is voor het juist functioneren van alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het leven.
 
Deze neuro-communicatie wordt aangetast als onzuiverheden de zenuwen verstoppen. Chi-Kung verhelpt dit probleem. Als chi langs de zenuwen stroomt, zuivert het de zenuwen van onzuiverheden. In Chi-Kung-terminologie spreekt men dan van 'het zuiveren van de meridianen'. Zodoende vergroot Chi-Kung ons feedback-systeem, dat op zijn beurt weer helpt veroudering te bestrijden.


Terugdraaien van veroudering
Binnen bepaalde grenzen kan Chi-Kung zelfs veroudering terugdraaien! Het aanzetten van ieders genetisch bepaalde klok toont zich door symptonen zoals de menopauze, het kaal worden en verlies van vele regeneratieve vermogens. Bijvoorbeeld, een klein kind dat een vingertopje verliest, zal vaak een nieuwe laten aangroeien; volwassenen hebben dit vermogen verloren.


Qigong en de kracht van visualisatie
De ziektegeschiedenis van enkele Chi-Kung studenten van Chi-Kung-meester Wong Kiew Kit zullen ons verbazen. Alhoewel enkele vrouwen hun menopauze jaren geleden doormaakten, ving bij hen de menstruatiecyclus opnieuw aan en sommige mannen kregen weer haargroei nadat ze eerst kaal waren. Het meest verbazingwekkende geval dat vele doktoren voor een raadsel stelde, betrof Choi, directeur van een verzekeringsbedrijf. Een van zijn vingerkootjes werd verbrijzeld bij een ongeluk. Choi was echter vastbesloten om het verbrijzelde vingerkootje weer terug te krijgen; daarom visualiseerde hij, elke keer dat hij Chi-Kung beoefende, het weer aangroeien van het bot. Na enkele maanden had hij een nieuw vingerkootje dat zijn verbrijzelde kootje had vervangen en tijdens een discussie toonde hij zijn klasgenoten trots de vinger met het nieuwe vingerkootje.


De ruggengraat en Qigong
Een Chinese gezegde stelt: 'Men hoeft niet bang te zijn voor ouderdom als de ruggengraat nog recht is'. Een persoon is oud als op dertigjarige leeftijd zijn ruggengraat krom is, terwijl een zestigjarige nog jong is als hij zijn ruggengraat nog comfortabel rechtop houdt. De ruggengraat draagt belangrijke zenuwnetwerken die verbonden zijn met vele delen van het lichaam; een rechtop staande ontspannen ruggengraat vereenvoudigt de vloeiende energiestroom voor totale harmonieuze coördinatie. Het beoefenen van Chi Kung houdt onze ruggengraat sterk, soepel en recht.


De omgekeerde ademhaling
Voor kracht en gezondheid wordt bij de gevechtskunsten waarvan Qigong onderdeel is, vaak gebruik gemaakt van de omgekeerde ademhaling. Bij deze buikademhaling wordt tijdens het inademen de buikwand ingetrokken, het perineum samengetrokken, zodat het urogenitale tussenschot omhoog gaat. Door de nekslot toe te passen sluit de stemspleet boven de bronchiën zich en de keel wordt afgesloten. De kin wordt licht ingetrokken zoals bij de staande en zittende meditatie, zodat de nek zich strekt. De diepe ademhaling vergroot het volume en de circulatie van het bloed in de buikholte, waarbij de organen vol bloed worden gestuwd. Tijdens het inademen moet ook de buikwand 'op slot', want anders is er onvoldoende druk in de buik om dat bloed er weer uit te persen, daardoor zou er te veel bloed in de organen blijven zitten.


Druk van het middenrif op buikholte
Als de longen vol zijn, het middenrif zich in de laagste positie bevindt en het perineum samengetrokken is, trekt men doelbewust het onderste gedeelte van de buikwand (het gedeelte beneden de navel) in. Hierdoor worden de buikorganen naar binnen en omhoog geduwd tegen de neerwaartse en buitenwaartse druk van het middenrif, zodat er in de buikholte een verhoogde druk blijft heersen. De samentrekking van het onderste deel van de buikwand veroorzaakt een geringe uitzetting van het bovenste gedeelte, net onder het borstbeen. Dit is volkomen normaal en correct. Het bovenste gedeelte van de buik is veel steviger dan het onderste, zodat deze uitzetting de druk in de buikholte niet opheft.
 
Doordat de bijnieren boven op de nieren geplaatst zijn, krijgen die de meest directe stimulatie van het dalend middenrif als de buikwand op zijn plaats wordt gehouden. Deze scheiden belangrijke geslachtshormomen en cortison af, dat gewrichtsontsteking tegengaat. Door de buikwand in te trekken worden ook de wervels van de ruggengraat en de daarbij behorende zenuwknopen gestimuleerd, door een soort interne samentrekking op de wervelkolom uit te oefenen.


Middenrif, motor van bloedcirculatie
Het middenrif functioneert als een 'tweede hart' wanneer de druk in de buikholte wordt vergroot. De holle ader is een hoofdader die door het middenrif gaat en zuurstofarm bloed vanuit de buikorganen naar hart en longen vervoert. Daardoor doet ze dienst als uitlaat voor de extra druk die op de bloedcirculatie in de buikholte wordt uitgeoefend gedurende het inhouden van de adem. Wanneer we de adem inhouden als alle uitwegen voor de druk afgesloten zijn, wordt die aanzienlijk verhoogd, terwijl de druk in de borstholte normaal blijft. Hierdoor wordt het bloed als door een zuigpomp in de holle ader naar boven gestuwd, met een kracht die vele malen sterker is dan de kracht waarmee het hart kan samentrekken; een kracht die merkbaar is door de gehele bloedsomloop. Als het drukverschil tussen de buik en de borst wordt omgekeerd tijdens het uitademen en de afsluitingen worden opgeheven, vloeit er weer zuurstofrijk bloed terug naar de organen in de buikholte.


Kilometerslang systeem van haarvaten
Deze pompwerking is speciaal 's winters van groot belang en 's morgens vroeg, wanneer zich bijna de helft van het bloed in de lever en pancreas bevindt. Iedere dag vloeit er zo'n 2.000 liter bloed door de hersenen en dit bloed moet door kilometers haarvaten gestuwd worden. De hersenschors bevat bijvoorbeeld 1.000 meter haarvaten per gram. Het hart moet voortdurend hard werken om dit enorme systeem van bloed te voorzien, wat door de zwaartekracht nog moeilijker wordt gemaakt. Voor mensen met een zittend leven die weinig lichaamsoefening krijgen, is de belasting van het hart nog groter, in het bijzonder als ze denkarbeid verrichten. Door diepe ademhaling met het middenrif wordt het hart aanzienlijk minder zwaar belast en neemt het middenrif een groot gedeelte van die taak effectief en zonder inspanning over door gebruik te maken van het drukverschil tussen borst- en buikholte.
 
Verwar spiercontrole over de buikwand niet met stijfheid. Sommige mensen hebben zo'n harde, stijve buikwand dat ze hem niet kunnen ontspannen of intrekken. Als dat het geval is, kan er alleen maar ondiepe borstademhaling plaatsvinden. Veel voorkomende symptomen van een stijve buikwand en een 'bevroren' middenrif zijn: chronische constipatie, indigestie, gebrekkige bloedsomloop, kortademigheid, chronische vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijnen, een zwak libido, weinig weerstand en vaak voorkomende angstaanvallen. Meer hierover kunt u ook lezen in De Tao Van Het Lichaam, uitgegeven door bZZtôh.HEALING & ENERGIE
Kwantummechanica
Vanaf de Griekse oudheid tot op de dag van vandaag weten we dat de kennis van het fysieke lichaam zich via verschillende niveaus ontwikkelt, van de kennis van organen tot de kennis van cellen, moleculen, het submoleculaire niveau, atomen en zelfs het subatomaire niveau. Het onderdeel van de moderne fysica dat kwantummechanica heet, heeft ons veel geleerd over het subatomaire niveau. Deze kennis stelt ons in staat te begrijpen wat energie is en waaruit ons lichaam eigenlijk bestaat.
 
Toen men het atoom onderzocht, ontdekte men dat het geen hard bolletje was zoals men oorpspronkelijk meende. Het bleek dat atomen ruimtelijke gebieden zijn waarin onmetelijk kleine deeltjes, elektronen, rond kernen bewegen. De elektronen zijn door elektrische krachten aan kernen gebonden. Ook werd duidelijk dat deze subatomaire deeltjes - atoomkernen en elektronen - iets heel abstracts zijn. Afhankelijk van hoe men ze bekeek, gedroegen ze zich hetzij als een vast deeltje of als een energiegolf, een vibratie. Men noemde deze energiebundels 'quanta', vandaar het woord 'quantummechanica'.
 
Niels Bohr, die onder andere onderzoek naar quanta verrichtte, heeft gezegd:
'Als het om atomen gaat, kan taal alleen gebruikt worden zoals in de dichtkunst. Een dichter is niet zozeer geïnteresseerd in het beschrijven van feiten als wel in het scheppen van beelden en het aangeven van impliciete verbanden. De quantumtheorie is een opvallend voorbeeld van het feit dat wij een samenhang volledig kunnen begrijpen ook al kunnen we er alleen maar in beelden of gelijkenissen over spreken.'
 
Hier is dus sprake van een manier om een samenhang te begrijpen met behulp van de niet logisch werkende, intuïtief ingestelde rechter hersenhelft.
 
Als we een atoomkern of een elektron op subatomair niveau bekijken, vinden we geen vaste materie. Het enige dat we vinden, is een massa vibrerende energievelden, en temidden van deze in onderlinge wisselwerking staande velden vinden we een ongelooflijk grote hoeveelheid van iets dat eruitziet alsof het niets is. Een atoomkern en zijn elektronen zijn slechts vibraties of energievelden, en de afstand tussen de kern en de elektronen is, in verhouding tot de grootte ervan, als de afstand tussen de zon en de aarde. Er tussenin is een grote ruimte met 'niets'. De waarheid is dus dat ons lichaam - evenals elke andere 'materie' - samengesteld is uit een grote hoeveelheid 'niets', met daartussen enkele vibrerende energievelden in onderlinge wisselwerking.
 
De moderne fysica neemt aan dat de kernreacties die voortdurend in de zon ontstaan (een fenomeen op subatomair niveau) het effect hebben van een naar ons toe stromende energie. Dit is een levensbelangrijke bron van energie, prana- of chi-energie geheten.


WAT IS ZIEKTE
Waarom worden wij ziek?
In het traditionele behandelingssysteem is men vele jaren geneigd geweest zich te concentreren op de symptomen. Als iemand een maagzweer heeft, kan dit systeem een operatie of een behandeling met medicijnen aanbieden. Het symptoom verdwijnt dan en iedereen is tevreden. Een paar jaar later komt de betrokkene echter weer bij de dokter, nu met een nieuw symptoom, bijvoorbeeld rugpijn. De arts geeft hem dan misschien een pijnbehandeling, een kortegolfbehandeling of pijnstillers. En zo kan men het ene na het andere symptoom blijven behandelen, terwijl de ziektegeschiedenis alsmaar langer wordt en de behandelingen grote sommen geld kosten. Het zou in ieders belang zijn als we iets meer energie aanwenden om de oorzaken van een ziekte te behandelen in plaats van uitsluitend de symptomen.


Verstoring van het afweersysteem
De wetenschap richt haar aandacht sterk op bacteriën, virussen en micro-organismen als oorzaak van vele ziekten. Dat zijn ook belangrijke factoren. Maar het kan nog veel belangrijker zijn erover na te denken welk mechanisme in het lichaam het is dat deze vreemde organismen toestaat het afweersysteem binnen te dringen en ziekte te veroorzaken. Want lang niet iedereen die aan een infectie wordt blootgesteld, krijgt de ziekte ook. Wij zijn allemaal dragers van verschillende micro-organismen die in staat zijn een ernstige ziekte te veroorzaken. Maar bij de meesten ontwikkelt die ziekte zich niet. De wetenschap weet tegenwoordig bijvoorbeeld dat elke dag bij iedereen kankercellen ontstaan, en dat het natuurlijke immuun- of afweersysteem van het lichaam deze cellen elke dag weer elimineert.
 
In het ziekteproces vormt de verstoring van het afweersysteem een belangrijk deel van de oorzaak waardoor ziekte ontstaat. Deze verstoring wordt beïnvloed door negatieve psychologische houdingen en gevoelens, door te veel werk, stress, problemen, besluiteloosheid en gebrek aan liefde voor onszelf. Dit alles vermindert het vermogen van het lichaam om het hoofd te bieden aan indringers. Onze weerstand wordt zwakker, niet alleen tegen bacteriën en kankercellen, maar ook bijvoorbeeld tegen hartkwalen, maagzweren, allergie en suikerziekte.


Gebrekkige energievoorziening
De mens is opgebouwd uit vele verschillende aspecten - fysieke, gevoelsmatige, mentale en spirituele. Als deze verschillende onderdelen niet in staat zijn samen te werken, kan de energie in het etherische energieveld niet vrij doorstromen. Het etherische energieveld heeft onder andere tot taak ervoor te zorgen dat de afzonderlijke cellen levensenergie krijgen om te groeien en dat ze op doelmatige wijze samenwerken. Zo zal een gebrek aan levensenergie van en leiding aan de cellen zich op de lange duur manifesteren in een fysiek symptoom.
 
Ziekte zal zich typisch vastzetten op kwetsbare plekken, dat wil zeggen op plaatsen die om de een of andere reden afgesloten zijn voor de natuurlijke energiebewegingen. Dat gebeurt doorgaans al in onze kindertijd of in onze jeugd. We hebben al vroeg geleerd hoe we ons moeten gedragen om zo goed mogelijk te passen in de omgeving waarin we zijn geboren. Als er voortdurend een innerlijk conflict is tussen gevoel en verstand, wordt de energiestroom tussen hoofd en lichaam verzwakt, en dat kan ziekte veroorzaken in het nek- of halsgebied, zoals een stijve nek, hoofdpijn, of een aandoening van de schildklier, die bijvoorbeeld tot stofwisselingsproblemen leidt.

 

Bevestiging door Westerse exacte wetenschapper Prof. Dr. Bruce Lipton m.b.t. de krachtige werking van de aloude Medische Qigongwetenschap, betreffende de menselijke geest en energie. De vernieuwde inzichten in  de genetica, epi genetics, belicht en bevestigd door Prof. Dr. Bruce Lipton - celbioloog en pionier m.b.t. het klonen van stamcellen.

A+ Services