Innerlijke Krijgskunsten

De gevorderde training in Silat/Kung-Fu is een energetische training, waarbij het vermogen ontwikkeld wordt om Qi op te slaan in de Dantiëns en de gewrichten. De Oosterse gevechtskunst is dan niet slechts een training die gebaseerd is op het ontwikkelen van fysieke kracht en snelheid, maar wordt dan vooral gericht op het ontwikkelen van de innerlijke kracht door het voelbaar ontwikkelen van de stroom van Qi door en om het lichaam heen, die zowel alle fysieke organen en weefsels als de meer subtiele energetische poorten en holten in het lichaam vitaliseren.

   

De bewegingstechnieken die men bij deze training gebruikt worden begeleid door de geest die men koppelt aan de adem. Ook de technieken van de zgn. Ling Kong Jing-training zijn een belangrijk onderdeel van deze discipline, daar die een krachtige methode is om Qi zowel inwendig als buitenom het lichaam te ontwikkelen en in beweging te brengen.

De gevechtslopen ontwikkelen op deze manier krachtig het vermogen om Qi te projecteren en jezelf te aarden via de energiepoorten Yongquan en Shimein in de voetzolen. Deze aarding is vooral van belang wanneer men op dagelijkse basis energetische behandelingen uitvoert. Men zal dan ook energetische kracht en bescherming ervaren uit de ontwikkelde hitte in de voetzolen en de Dantiëns.

Wanneer men zijn energetische kracht, de stroom van Qi door het lichaam, door deze Hogere of Innerlijke Krijgskunsten ontwikkelt is men in staat om krachtig en met gemak aanhoudende hitte in de voetzolen en in de Drie Dantiëns op te wekken.

     

 
A+ Services