Introductie Workshop Qigong
Datum:
 n.n.b.
Tijd:
 13.00 - 16.00 uur
Locatie: n.n.b.

 

INLEIDING TOT DE WETENSCHAP EN BEOEFENING VAN QIGONG

Inhoud
In de íIntroductie Workshop Qigongí worden de hoofdcategorieŽn behandeld, waarin de training van Qigong wordt onderverdeeld.

De meeste mensen die voor het eerst met Qigong in aanraking komen, zochten naar een methode om gezond door het leven te kunnen gaan. Vaak zijn het mensen die last hadden van bepaalde fysieke aandoeningen die veroorzaakt werden door hun levensstijl, stress en andere diepgaande emoties.
Daoyin is de Qigong-training waar de meeste mensen dan voor het eerst kennis mee maken. Voor de meesten is dit ook de enige Qigongvorm die men kent als men het over Qigong heeft. Qigong ontwikkelde zich als een geneeskundig systeem vanaf het jaar 476 voor Christus. Dokters die Medische Qigong beoefenden documenteerden  zowel symptomen, behandelingen en specifieke aandachtspunten in het lichaam en de energiekanalen als de uitwerkingen en effecten van deze Qigongoefeningen. Bij Daoyin geleidt men de energie via beweging en stilte door het lichaam. In de ĎIntroductie Workshop Qigongí wordt hierbij dieper ingegaan op zowel de theoretische als praktische beoefening van deze training voor lichamelijke gezondheid en emotionele balans.

De training voor Medische Qigong vereist een dieper inzicht in zowel de fysieke als geestelijke structuur van de mens en haar energetische informatievelden in en buiten het fysieke lichaam. De gezondheid van patiŽnten wordt voornamelijk bepaald door hun handelingen, gedachten en gevoelens. Een Qigongdokter die de fysieke problemen van een patiŽnt bestudeert, begrijpt dat de oorzaak en de oplossing van deze problemen gelegen zijn in de steeds terugkomende, zowel bewuste als onbewuste, gedachtepatronen van de patiŽnt.
Een capabele Qigong-healer tast de elektromagnetische informatievelden (Weiqi-velden) om het lichaam van de patiŽnt af en herstelt hierin de onvolkomenheden. Kennis omtrent juiste training met betrekking tot concentratie en bewustzijn vormen de wezenlijke aspecten in de praktische training voor de energetische ontwikkeling van een Qigong-healer.
Om energiegevoeligheid en energetische kracht te ontwikkelen vormen meditatietechnieken een belangrijk onderdeel in de training voor een Qigong-healer. Zonder zelf krachtig energetisch ontwikkeld te zijn, zal een energetische genezer uiteindelijk altijd zelf ziek worden van de energieŽn van patiŽnten die hij in zijn dagelijkse praktijk behandelt. Een medische Qigong-healer zal daarom bewust en voelbaar de energie zelf eerst in het eigen lichaam moeten kunnen opwekken en controleren in de vaten en energiepoorten. Later zal hij in staat moeten zijn de Qi buiten het lichaam te projecteren en de Qi rond chakraís en in energievelden te manipuleren. De juiste energetische ontwikkeling hiervoor begint bij de training van de ĎQi-ademmeditatietechniekení uit de TaoÔstische Yoga. Hierdoor zal men de energie voelbaar in het lichaam kunnen opwekken. Door de training van Qi-circulatie door de Acht Vaten en buiten het lichaam om, zal men in staat zijn deze energetische vermogens te gebruiken om aandoeningen te helen en energetische stromingen in en om het lichaam van patiŽnten weer in balans te brengen.

Qigong voor de vechtkunsten werd al eeuwenlang in China beoefend. Zowel Wai Dan als Nei Dan, de uitwendige als innerlijke variant. Ook in andere Oosterse landen zijn vergelijkbare vormen al eeuwenlang traditie. In de Indonesische archipel valt de training onder de naam Tenaga Dalam (Innerlijke Kracht). Ook de Samurai uit het oude Japan beoefenden hun training voor Innerlijke Kracht die zij ontwikkelden in de Hara. De Boeddhistische en TaoÔstische monniken gebruikten ook de technieken uit de Oosterse krijgskunsten om hun energetische kracht te ontwikkelen. Deze technieken bleken uitermate geschikt te zijn om energetische vermogens op te wekken. Door de eeuwen heen is gebleken dat technieken die gemoeid zijn met bewustzijn, stille aandacht en concentratie van de geest vooral geschikt zijn om energetische vermogens te ontwikkelen.
De trainingen in Tenaga Dalam voor Silatbeoefening zijn uitermate geschikt om zowel het lichaam als de geest veerkrachtiger te maken.

Spirituele Qigong leert ons vermogens te ontwikkelen waarbij we kunnen ervaren dat energie voortkomt uit bewustzijn. We leren technieken om onze geest te koppelen aan onze adem en in de ĎInnerlijke Krijgskunstení om onze ademgeest te koppelen aan de beweging van de actie. Qigong is altijd doordrongen van een spiritueel aspect. Immers alle vormen van Qigong worden beoefend met bewustzijn en stille aandacht voor de adem en beweging. Het Xin-aspect, de mentale emotionele aard van de geest, is wat we willen beheersen via de ontwikkeling van de Yi, de positieve intentionele aard van de geest. Bewustzijn en energie blijken een eenheid te zijn.  Het vermogen om zich te verheffen naar hoge spirituele niveaus blijkt  dan ook gepaard te gaan met het kunnen ontwikkelen van enorme hoeveelheden energie, wat een ontwikkeld wijds bewustzijn uiteindelijk is, grenzeloos en onsterfelijk. Ontdaan van de ketenen van het ego en onafhankelijk van onze fysieke hersenen. Maar Spirituele Qigong leert ons ook om onszelf eerst goed te aarden, want hier in het lichaam moet het werk gedaan worden. Een gezond lichaam geeft een grotere kans op een lang leven met meer tijd voor spirituele training.


INSCHRIJVING DEELNAME
Deelnamekosten: Ä 75,Ė.

Storting t.n.v. Qigong Circle Academy te Etten-Leur op rekeningnummer NL85 RABO 0322 8991 09 o.v.v. Introductie-workshop Qigong + deelnamedatum.
Uw deelnameplaats wordt gereserveerd wanneer de deelnamekosten uiterlijk een week voor de betreffende workshop op het bovengenoemde rekeningnummer van de Qigong Circle Academy zijn ontvangen. Hiervan krijgt u bevestiging via uw opgegeven e-mail of telefoon.

Deze workshop wordt verzorgd door de Qigong Circle Academy. Voor meer informatie of om u in te schrijven voor deze workshop kunt u een e-mail sturen naar This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it of u kunt bellen naar +31 (0)6 45 92 12 93.

Reservering geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer het maximum aantal deelnemers voor de workshop bereikt is, worden de nieuwe aanmeldingen doorgeschoven naar de volgende workshop.

 
A+ Services